hindi shayari kisi ki kya mazal thi jo koi huame

Kisi Ki Kya Mazal Thi Jo Koi Huame Kharid Sakta
Hum To Khud Hi Bik Gaye Khariddar Dekhke