hindi shayari kisi ki kya mazal thi jo koi hame

Kisi Ki Kya Mazal Thi Jo Koi Hame Kharid Sakta
Hum To Khud Hi Bik Gaye Khariddar Dekhke…