Tanhai Le Jati Hai Jaha Tak Yad Tumhari Wahi Se Shuru Hoti Hai Zindagi Hamari Nahi Socha Tha Chahenge Tumhe Is Qadar Par Ab To Ban Gaye Ho Tum Kismat Hamari...
Shayari Image
Tanhai
Jati
Jaha
Tumhari
Wahi
Shuru
Hoti
Zindagi
Hamari
Nahi
Socha
Chahenge
Tumhe
Qadar
Gaye
Kismat
Jati Kismat
Jaha Gaye
Tumhari Qadar
Wahi Tumhe
Shuru Chahenge
Hoti Socha
Zindagi Nahi