Chuoon lo mujhe, jaag uthenge hum. Dhardka do dill, chal pardenge hum. Soch lo mera naam, tumhare dil mai rahenge hum. Pukaro mujhe ek baar, tumhare samne honge hum. Thaam ke dekho ek baar mera hath. Haar khusi aur dard mai tumhare sath rahenge hum....
Shayari Image
Chuoon
Jaag
Uthenge
Dhardka
Chal
Pardenge
Soch
Mera
Tumhare
Rahenge
Pukaro
Mujhe
Samne
Honge
Thaam
Dekho
Baar
Haar
Khusi
Dard
Sath
Jaag Sath
Uthenge Dard
Dhardka Khusi
Chal Haar
Pardenge Baar
Soch Dekho
Mera Thaam
Tumhare Honge
Rahenge Samne
Pukaro Mujhe