Dur rahne ka gila mat kar A humsafar pass Rahne se koi rishta khass nahi hota Aap dil ke kreeb hain itna...ke dulr Rahne ka Ahsaas nahi hota
Dur rahne ka gila mat kar A humsafar pass Rahne se koi rishta khass nahi hota Aap dil ke kreeb hain itna...ke dulr Rahne ka Ahsaas nahi hota