Mujhe Maaf Kar Mere Humsafar, Tujhe Chaahna Meri Bhool Thi, Kisi Raah Par Jo Uthi Nazar Meri, Tujhe Dekhna Meri Bhool Thi, Wo Gali Gali Wo Shehar Shehar, Tujhe Dhoondna Meri Bhool Thi, Mere Gam Ki Koi Dawaa Nahi, Mujhe Tujhse Koi Gila Nahi, Mera Koi Ab Tere Siva Nahi, Yahi Sochna Meri Bhool Thi !
Shayari Image
Mujhe
Maaf
Mere
Tujhe
Chaahna
Meri
Bhool
Kisi
Raah
Uthi
Nazar
Dekhna
Gali
Shehar
Dhoondna
Dawaa
Tujhse
Gila
Mera
Tere
Siva
Yahi
Sochna
Maaf Sochna
Mere Yahi
Tujhe Siva
Chaahna Tere
Meri Mera
Bhool Gila
Kisi Tujhse
Raah Dawaa
Uthi Dhoondna
Nazar Shehar
Dekhna Gali