Abki Baar Hua Kuchh Aisa, Kaam Na Aaya Uska Paisa, Har Hatiyar Chalaya Usne, Bantadhar Hua Kuchh Aisa, Julm Ki Kheti Kab Tak Rahegi, Kab Tak Raaj Karega Bhainsa, Desh Ki Chadar Tani Usne, Chhoda Na Jaise Ka Taisa Sabka Hissa Hajam Kar Gaya, Chat Gaya Sab Kutto Jaisa
Shayari Image
Abki
Baar
Kuchh
Kaam
Aaya
Uska
Hatiyar
Chalaya
Bantadhar
Julm
Kheti
Raaj
Karega
Desh
Chadar
Tani
Chhoda
Jaise
Taisa
Sabka
Hissa
Hajam
Chat
Gaya
Kutto
Jaisa
Baar Jaisa
Kuchh Kutto
Kaam Gaya
Aaya Chat
Uska Hajam
Hatiyar Hissa
Chalaya Sabka
Bantadhar Taisa
Julm Jaise
Kheti Chhoda
Raaj Tani
Karega Chadar