Aisa Karna Ke Chand Sey Kuch Matti Lana Us Main Se Do Putley Banana Ek Tumharey Jaisa Ek Merey Jaisa Un Putlon Ko Phir Tum Tor Dena Un Se Phir Tum Do Putley Banana Ek Tumharey Jaisa Ek Merey Jaisa Ta Ke Kuch Kuch Tum Main Hum Reh Jaen Kuch Kuch Hum Main Tum Reh Jana
Shayari Image
Aisa
Karna
Chand
Kuch
Matti
Lana
Main
Putley
Banana
Tumharey
Jaisa
Merey
Putlon
Phir
Dena
Jaen
Jana
Karna Jana
Chand Jaen
Kuch Dena
Matti Phir
Lana Putlon
Main Merey
Putley Jaisa
Banana Tumharey