Aye khuda karde us shaks ke hawale mujhko Ke apne seene se wo ek baar laga le mujhko Bikhar gai hun mein toot kar kai tukroon mein De usse taufeeq ke aake sambhale mujhko Ya tu uska saath aata kar mujhko umr bhar ke liye Ya tu chup chap apne paas bula le mujhko
Shayari Image
Khuda
Karde
Shaks
Hawale
Mujhko
Apne
Seene
Baar
Laga
Bikhar
Mein
Toot
Tukroon
Usse
Taufeeq
Aake
Sambhale
Uska
Saath
Aata
Bhar
Liye
Chup
Chap
Paas
Bula
Karde Bula
Shaks Paas
Hawale Chap
Mujhko Chup
Apne Liye
Seene Bhar
Baar Aata
Laga Saath
Bikhar Uska
Mein Sambhale
Toot Aake
Tukroon Taufeeq