Q Dur Ho Kar Bhi, Koi Pass Hota Hai, Dil Ko Is Baat Ka Ehsaas Hota Hai, Hum Apna Msg Ussi ko Bhejte Hai, Jo Sabse Pyara aur Sabse Khas Hota Hai.
Shayari Image
Pass
Hota
Baat
Ehsaas
Apna
Ussi
Bhejte
Sabse
Pyara
Khas
Hota Khas
Baat Pyara
Ehsaas Sabse
Apna Bhejte