Tuta ho dil tho duhak hota hai, karke mohbat kisi se ye dil rota hai, dard ka ahsas tho tab hota hai, jab kisi se mohbat ho or uske dil me koie or hota hai.....
Shayari Image
Tuta
Duhak
Hota
Karke
Mohbat
Kisi
Rota
Dard
Ahsas
Uske
Koie
Duhak Koie
Hota Uske
Karke Ahsas
Mohbat Dard
Kisi Rota