Na Woh Farishta Ho Na Farishtey Jaisa Ho, Mujhay Talash Hay Us Ke Jo Mere Jaisa Ho. Mare Khaloos Ko Pehchanta Ho Bas Kafi Hay, Woh Koi Bhi Ho Kahin Bhi Ho Kaisa Bhi Ho..! Jo Khuwab Dene Ko Qadir Ho Meri Aankhon Ko, Meri Muhabbat Ko Pehchan Sakay Woh Aisa Ho.....!
Shayari Image
Farishta
Farishtey
Jaisa
Mujhay
Talash
Mere
Mare
Khaloos
Pehchanta
Kafi
Kahin
Kaisa
Khuwab
Dene
Qadir
Meri
Aankhon
Muhabbat
Pehchan
Sakay
Aisa
Farishtey Aisa
Jaisa Sakay
Mujhay Pehchan
Talash Muhabbat
Mere Aankhon
Mare Meri
Khaloos Qadir
Pehchanta Dene
Kafi Khuwab
Kahin Kaisa